De stichting

In het voorjaar van 1999 kwam een aantal mensen bij elkaar die het verlangen had om in Dronten een Christelijke Boek- en Muziekwinkel van de grond te krijgen.

Onder hen waren ook vrijwilligers die al meer dan dertig jaar hun inzet gaven aan de boekentafel van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie. Die boekentafel stond iedere week op de markt in Dronten. Ook bij sommigen van hen leefde al langer de wens de boekentafel uit te breiden en permanent vanuit een pand in het winkelcentrum te gaan werken. De ontstane werkgroep heeft zich verdiept in alle mogelijkheden en onmogelijkheden om plannen voor een winkel te realiseren. Naast formaliteiten en belangstelling kweken in de samenleving was vooral ook het vinden van een betaalbaar pand een moeilijk opgave. Omdat een en ander steeds verder geformaliseerd werd, is op 5 september 2001 de Stichting Christelijke Boek- en Muziekwinkel opgericht. Doelstelling van de stichting: De verspreiding van de boodschap van de bijbel als het Woord van God door middel van onder andere verkoop van christelijke lectuur, muziek en cadeauartikelen en de inwoners van Dronten en omgeving, met name de christenen, christelijke organisaties en kerken te dienen. De stichting wil de doelstelling bereiken door middel van de oprichting en de exploitatie vanĀ een christelijke boek- en muziekwinkel in de gemeente Dronten. De stichting kon als rechtspersoon onderhandelen met de gemeente en andere belanghebbenden in het winkelcentrum. Veel locaties zijn bekeken, besproken en steeds weer afgeketst. Pas begin 2004 kwam plotseling het pand Het Ruim 27 vrij. Met de verhuurder kon overeenstemming bereikt worden en het stichtingsbestuur kon besluiten per half juni de winkel te gaan exploiteren. Van meet af aan was duidelijk dat de inrichting en bevoorrading, evenals de exploitatie financieel niet eenvoudig zou zijn.